X

Lähemalt meist ja meie teenustest

Täpsem informatsioon meie ettevõttest ja sellest, mida pakume

EHITUSGEODEETILISED TÖÖD

Hoonete, teede ja kommunikatsioonide märkimistööd ja teostusmõõdistused, vajumisvaatlused, kontrollmõõdistamised.

EHITUSGEODEETILINE JÄRELEVALVE JA KONTROLLMÕÕTMISED

Ehitusobjektide  kontrollmõõtmised  ehitusjärelevalveteenust pakkuvatele ettevõttetele.

3D MUDELITE KOOSTAMINE MASINAUTOMAATIKA JAOKS

Projektidest 3D mudelite koostamine, tasandusfreesimise jooniste viimine 3D mudeliks koos 3D masinautoomaatika seadistamisega objektil (mõõdistusvõrgu rajamine Trackerite jaoks, instrumentide seadistamine ja kontrollmõõdistused).

HOONETE SISE- JA VÄLISMÕÕDISTUSED

Olemasolevate hoonete mõõdistamine ja digitaliseerimine, invetariseerimisjooniste koostamine, 3D jooniste koostamine.

MAHTUDE MÄÄRAMISED

Kaeve- ja täitemahtude mõõdistused koos mahuarvutusega programmiga Autodesk Civil 3D.

TOPO - GEODEETILISED UURINGUD

Projekteerimisalused koos kommunikatsioonide uurimisega.

Kliendid meist