Ehitusgeodeetilised tööd

Teede, hoonete ja trasside märkimistööd ja teostusmõõdistused ning mahuarvutused. Rööbasteede märkimistööd ja teostusmõõdistused.

Loe edasi

Ehitusgeodeetilised uuringud

Topograafiliste maa-ala plaanide koostamine projekteerimiste jaoks. Plaanidele kantakse ka maa-alused kommunikatsioonid ja koostatakse vajadusel 3d mudel.

Loe edasi

3d skaneerimine

Objektide skaneerimise tulemusena saadakse 3d punktipilv ja fotod. Sealt edasi koostame 3d mudeli ja vastavalt vajadusele plaanid, vaated ning lõiked.

Loe edasi

Insenertehnilised geodeesiatööd

Arhitektuursed mõõdistustööd ning nende põhjal hoonete rekonstrueerimisprojektide tarvis tehtavad joonised. Hoonete ja muude rajatiste deformatsiooni- ja vajumisvaatlused. Hüdrograafiline mõõdistamine.

Loe edasi

Mehitamata õhusõidukid

Topograafiliste maa-ala plaanide koostamine. Progressifotode tegemine ehitusprotresside kulgemise fikseerimiseks ajas. Erinevate objektide inspekteerimine. Maapinna mudelite koostamine.

Loe edasi

Modelleerimine ja digitaalne ehitus (BIM)

Projektidest mudelite koostamine masinautomaatika jaoks – Leica, Trimble, Topcon. Teostusmõõdistustest mudelite koostamine mahuarvutamiseks, BIM keskkonda laadimiseks

Loe edasi