Perioodil  16.03.2010.a. – 08.03.2011.a. viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel
läbi   “Raxoest töötajate koolitamine aastal 2010” Raxoest OÜ kahele töötajale.

Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.