/projekteerijatele, ehitusettevõtetele ja ehituse järelevalve spetsialistidele

Insenertehnilised geodeesiatööd

Arhitektuursed mõõdistustööd ning nende põhjal hoonete rekonstrueerimisprojektide tarvis tehtavad joonised: hoone plaanid, lõiked, fassaadijoonised, konstruktsioonisõlmede joonised, 3D-mudelid jne.

Keerukamate rajatiste mõõdistustööd (sillad, viaduktid, tootmis- ja tehnoloogilised seadmed, elektrialajaamad, hüdrotehnilised rajatised, puhastusseadmed jne.) ning nende põhjal rajatiste rekonstrueerimisprojektide tarvis tehtavad joonised: rajatise plaanid, lõiked, fassaadijoonised, konstruktsioonisõlmede joonised, 3D-mudelid jne.

Spetsiifiliste rajatiste (staadionid, kütusemahutid, ujumisbasseinid, lasketiirud, rööbasteed, keerukamad tööstus- ja tootmisseadmed jne.) täppismõõdistamine kalibreerimiseks ja pasportiseerimiseks.

Hoonete ja muude rajatiste deformatsiooni- ja vajumisvaatlused.

Hüdrograafiline mõõdistamine.

Tööde teostamiseks kasutame:

Suuremad kliendid

GRK Infra AS, Nordecon AS, Gotrack OÜ, Merko Ehituse Eesti AS.