/Ehitusettevõtetele ja eraisikutele

Ehitusgeodeetilised tööd

Teede, raudteede, hoonete ja trasside märkimistööd ja teostusmõõdistused ning mahuarvutused. Geodeesia üle Eesti.

Tööde tegemiseks kasutame:

Suuremad kliendid

Verston Ehitus OÜ, GRK Infra AS, Trev-2 Grupp AS, Tref AS, Viaston Infra OÜ, Merko Ehitus Eesti AS, Nordecon AS, Gotrack OÜ, KMG Inseneriehituse AS

/Rööbasteede ehitusega tegelevatele ettevõtetele

Ehitusgeodeetilised tööd rööbasteedel

Rööbasteede märkimistööd ja teostusmõõdistused. Geodeesia üle Eesti.

Tööde tegemiseks kasutame:

Trimble Gedo Track süsteem võimaldab 3D projekti kasutada raudee rööbaste  märkimisel ja samuti saab automaatselt WinALC failid toppimismasina jaoks.

Suuremad kliendid

Gotrack OÜ, Merko Ehitus Eesti AS, Polarwerk